Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid deze voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Bibi de Lang tot stand gebrachte of aangeboden producten.

Het overeenkomen van een opdracht op maat, het accepteren van een aanbieden dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In opdracht:
Bij een bestelling voor een ontwerp in opdracht dient men deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan. Alle  bestellingen en opdrachten via de website, worden per mail bevestigd.  Wanneer de klant geen bevestiging van een bestelling en/of opdracht heeft ontvangen dient hij contact op te nemen met Bibi de Lang. Het kan zijn dat Bibi de Lang de geplaatste bestelling en of opdracht niet heeft ontvangen.
De klant ontvangt een digitale proef van het ontwerp en geeft per mail eventuele wijzigingen door. (Tegen een meerprijs kan er ook een papieren proefdruk gemaakt worden, bijvoorbeeld bij geboorte of trouwkaarten). Na goedkeuring van het ontwerp door de klant stuurt Bibi de Lang de klant een factuur in pdf-formaat als bijlage in de mail. De klant zorgt voor vooraf betaling van de factuur.

Bij geboorte- en/of trouwkaarten:
Een eerste ontwerp wordt vrijblijvend aangeboden, bij vervolg ontwerpen wordt de opdracht aangenomen door de klant, mocht de opdracht na vervolg ontwerpen niet worden uitgevoerd wordt er een uurtarief in rekening gebracht. Het drukken van de kaarten wordt in gang gezet nadat de klant hier toe opdracht voor gegeven heeft. Voor geboortekaartjes geldt: als je op werkdagen voor 9.00 uur de geboortegegevens mailt, dan worden de kaartjes dezelfde dag nog gedrukt. Zonder bericht van de klant  worden de kaarten op het adres wat op de kaart staat genoemd geleverd.
Enveloppen kunnen van te voren verzonden worden  (extra verzendkosten), maar kunnen ook tegelijkertijd met de  geboortekaartjes verzonden worden. De levering van de kaarten vindt  plaats op het door de klant opgegeven bezorgadres. Bibi de Lang kan niet  aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de  bezorging.

Let op: Een in opdracht bestelling kan niet geannuleerd worden!!

Overmacht
Bibi de Lang is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door  overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Bibi de Lang en transport stagnatie. Bibi de Lang kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade toegebracht door het transport bedrijf.

Privacy
Bibi de Lang geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant.

Copyright Bibi de Lang© & BL-ij ©2016
Er rust een copyright op alle afbeeldingen van Bibi de Lang. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van een product van Bibi de Lang of BL-ij is verboden. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) wordt aangifte gedaan.

Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Bibi de Lang.

Bibi de Lang© BL-ij© 2016 te Arnhem, KVK: 09191318